Afroeporder

Het document ter uitvoering van de wilsovereenstemming in de afroep- of raamovereenkomst, waardoor deze overeenkomsten worden gecompleteerd. De completering bestaat veelal uit het aangeven van soort, omvang en tijdstip van de (deel)levering. Zie ook afroepovereenkomst, raamovereenkomst.