Afroepmethode

Geeft in een afroepovereenkomst of raamovereenkomst aan hoe de administratieve invulling en het gehanteerde systeem van het afroepen is. Zie ook afroepovereenkomst, raamovereenkomst.