Afleveringscondities

Voorwaarden die omschrijven op welke manier de goederen worden overgenomen. Ze regelen onder andere de verdeling van taken, kosten en risico’s tussen de leverancier en de inkoper. In internationaal verband hanteert men hierbij vaak de incoterms (zie aldaar).