Aflevering

Houdt in dat de zaak in de feitelijke macht van de koper wordt gebracht, doorgaans door bezitsverschaffing. Bij eigendomsvoorbehoud door houderschap.