Afkoelingsperiode (faillissement)

Periode waarin de curator in de gelegenheid wordt gesteld zich een beeld te vormen van de (omvang van de) boedel zonder steeds te worden lastig gevallen door schuldeisers.