Afkeuren

Het niet overnemen van geleverde goederen omdat deze niet zijn geleverd overeenkomstig de met de leverancier overeengekomen kwaliteitsspecificaties.