Afhankelijkheid

Afhankelijkheid heeft te maken met beperking van vrijheid. Een actor is afhankelijk indien hij niet de volledige vrijheid bezit om zich te gedragen zoals hij zou willen. Ook wel: de mate waarin een partij is gebonden aan een wederpartij. Deze afhankelijkheid wordt voor de inkopende organisatie met name bepaald door de marktmacht die zij heeft. Zie ook machtsbronnen van onderhandelaars.