Afbreukrisico

Het aanwezige risico dat door het doen of juist niet doen van bepaalde handelingen schade kan ontstaan.