Adoptielevenscyclus volgens Rogers

Fasering die aangeeft welke consumenten wanneer nieuwe technologieën of producten omarmen:

 

1 – Innovators zijn de eerste groep klanten, dol op nieuwe producten en goederen.

2 – Early adopters zijn de tweede groep klanten. Ze zijn te zien als opinieleiders rond de nieuwe technologie.

3 – De early majority is de derde groep klanten. Deze personen gaan iets eerder tot adoptie over dan de gemiddelde persoon binnen de totale doelgroep.

4 – De late adopters zijn de voorlaatste groep klanten. Ze kijken de kat uit de boom en wachten tot prijzen voldoende aantrekkelijk zijn.

5 – De laggards of skeptics zijn de allerlaatste adopters. Ze hechten vaak aan het oude en zijn traditioneel van aard.