Adoptie, adoptiegedrag

Adoptie verwijst naar het gaan gebruiken van nieuwe producten.