Administratieve oriëntatie

Managementvisie op inkoop waarbij inkopers zich vooral bezighouden met afwerken van orders en toezien op tijdige levering. Het accent ligt op de uitvoering van de bestelfunctie. Ook wel uitvoerende oriëntatie genoemd.