Activiteitenplan

Onderdeel van het inkoopactieplan of productgroepactieplan. Bedoeld ter monitoring van de voortgang van de activiteiten. Opsomming van bijvoorbeeld acties, start- en einddatum, doelstelling en verantwoordelijke functionaris. Vaak gekoppeld aan een mijlpalenplan (zie aldaar).