Activiteitenkostenverzameling

Begrip uit activity based costing (zie aldaar). Cluster van activiteiten met een gemeenschappelijke kostenaanjager, bijvoorbeeld afhandeling van een factuur, kosten van een bestelling of keuringskosten per keuring. Door de totale kosten van de activiteitenkostenverzameling te delen door een kwantitatieve maatstaf (het aantal keren dat die groep van activiteiten wordt ondernomen), ontstaat een tarief per eenheid van de kostenveroorzakende factor. Ook wel activity cost pool of activity center genoemd.