Activeren van kosten

Vermelden van kosten (bijvoorbeeld voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten) op de activakant van de balans.