Actietheorie van Parson

Theorie die stelt dat mensen eigen belangen en doelen hebben en die in de arbeidsorganisatie nastreven. Om die belangen en doelen te bereiken, zullen ze coalities sluiten en aan machtsvorming doen. Ieder individu of iedere groep zal trachten zijn beslissingsinvloed te behouden of te vergroten.