Actief luisteren

Luistervaardigheid waarbij de luisteraar zich openstelt voor wat de ander zegt door middel van luisterhouding en het stellen van de juiste vragen.