Achterban

Bij onderhandelingen: de interne belanghebbenden die zelf niet deelnemen aan een onderhandeling vormen de achterban van de onderhandelaar.