Accreditief

Een opdracht aan een bank om aan een bepaald persoon (de verkoper) een som gelds ineens of in gedeelten (tot een bepaald bedrag) te betalen, meestal tegen afgifte van documenten. Zie ook documentair krediet.