Absorption costing

Een manier van kostentoerekening aan de producten waarbij alle kosten (zowel variabel als vast) aan de producten worden toegerekend