Absoluut kostenverschil

Er is sprake van een absoluut kostenverschil tussen landen indien de productiekosten van het ene land, in geld uitgedrukt, lager zijn dan de productiekosten van het andere land.