Absolute prestatie-indicator

Type prestatie-indicator (zie aldaar). Alles op of beneden dit niveau geeft veelal recht op het ontbinden van de overeenkomst. Zie ook doelstellingsindicator en minimum standaard prestatie-indicator.