Absolute bevoegdheid

Geeft aan welke soort rechter bevoegd is. Zie ook relatieve bevoegdheid.