Absolute afwijzingsgronden

Een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) wordt direct afgewezen wanneer wordt voldaan aan bepaalde vastgestelde (de absolute) afwijzingsgronden. Zie ook Wet openbaarheid van bestuur en relatieve afwijzingsgronden.