Aanvullende verzekering

Term relevant voor inkopers in de zorgsector. Vorm van verzekering die gehele of gedeeltelijke vergoeding biedt voor zorgvormen die niet of niet volledig in het wettelijk verzekerde pakket zijn opgenomen.