Aanvullende schadevergoeding

Schadevergoeding die kan worden gevorderd naast nakoming, ontbinding of vervangende schadevergoeding. Bij de vordering tot aanvullende schadevergoeding maakt men onderscheid in twee soorten schade, namelijk vertragingsschade en gevolgschade.