Aanvullend recht

Rechtsregels die van kracht zijn als partijen ter zake niets zijn overeengekomen en die de overeenkomst aanvullen. Bronnen van aanvullend recht zijn: de wet, gewoonte, onvoorziene omstandigheden, en redelijkheid en billijkheid.