Aansprakelijkheidsstelling

Vorm van een ingebrekestelling. Zie aldaar.