Aansprakelijkheid

Instaan voor de gevolgen van een daad.