Aanneming

Overeenkomst waarbij de ene partij (de aanbesteder) opdracht geeft aan de andere partij (de aannemer) een bepaald werk tegen een overeengekomen prijs te verrichten en op een tevoren overeengekomen datum gereed te hebben.