Aanboddifferentiatie

Door het gedrag van concurrenten brengt de producent (geringe) veranderingen aan in het basisproduct, waardoor er verschillende producten ontstaan. Zie ook productdiffentiatie en vraagdifferentiatie.