Er zijn 186 resultaten gevonden

Leveranciersrelatiemanagement binnen de organisatie en het inkoopproces, versie 2

Aanbestedingsproces

Leveranciersrelatiemanagement of supplier relation management (SRM) is geen eenmalige activiteit die ophoudt zodra er een contract is afgesloten en geïmplementeerd. SRM moet worden gezien als proces waarin het geheel van activiteiten is gevat om blijvend te garanderen dat de (op grond van de klantwens) gecontracteerde kwaliteit gedurende de gehele looptijd tegen marktconforme tarieven wordt verkregen. […]

Leveranciersrelatiemanagement: relatietypen volgens Bensaou, versie 1

Leveranciersmanagement (SRM)

Wil leveranciersrelatiemanagement effectief zijn, dan moet inkoop vanuit de eigen organisatie (Krajic-portfolio) én vanuit de leverancier (accountportfolio) kunnen denken. Een manier om de samenhang tussen beide perspectieven te visualiseren, is met het matrixmodel van Bensaou. Dit model is ontstaan na een diepgaande studie binnen de automotive sector en geeft antwoord op twee essentiële vragen:   […]

Managerial impliciations, limitations and further research

Leiderschap

The estimation of direct and indirect effects demonstrates the value of open, friendly, intensive and extensive communication behaviour. Therefore, we can draw various conclusions from these results. Firstly, the findings have several implications for supplier management. Results suggest that inter-personal communication plays as important role in the management of supplier-customer relationships. There is a strong […]